Ordlista

Här kan du lära dig alla ord som används när det gäller mikroskop.

Faskontrast

När man jobbar med tunna eller närmast genomskinliga preparat, kan man behöva öka kontrasten med hjälp av en faskontrastkondensator och ett speciellt objektiv. Dessa gör... Läs mer >

Objektglas och täckglas

Objektglaset är det avlånga glaset där man lägger preparatet man vill undersöka. Detta täcks sedan av ett täckglas som är en mycket tunn kvadratisk glasbit. Läs mer >

Stereolupp / Stereomikroskop

Stereoluppar och stereomikroskop är lämpliga om man vill titta på smådjur eller växtdetaljer då dessa ger en förstoring på runt 20-50 gånger. Då en stereolupp... Läs mer >

Skärpedjup

Skärpedjupet avser avståndet längs den optiska axeln där vardera sidan av brännpunkten förblir i acceptabelt fokus. Ju mer förstoring man använder, desto kortare blir skärpedjupet.... Läs mer >

Förstoringsgrad

Förstoringsgraden är förhållandet mellan den uppfattade och den verkliga storleken på det granskade objektet. För att förstora ett objekt visuellt, använder man oftast en eller flera optiska linser. Om ett föremål... Läs mer >